Veelgestelde vragen verkiezing Tweede Kamer

Op woensdag 17 maart 2021 kan in Zoeterwoude op alle stembureaus gestemd worden voor de leden van de Tweede Kamer. Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kan gestemd worden in sporthal De Klaverhal en in De Eendenkooi.

In Nederland zijn verschillende soorten verkiezingen. Welke verkiezingen er zijn staat uitgelegd op Rijksoverheid.nl.

Hieronder leest u veelgestelde vragen over stemmen in de gemeente Zoeterwoude en de antwoorden daarop.


Wanneer ontvang ik mijn stempas?

U ontvangt uw stempas voor 3 maart 2021; waarschijnlijk op 24, 25 of 26 februari.

Kiezers onder 70 jaar ontvangen een stempas. Kiezers ouder dan 70 jaar ontvangen een stempluspas.

U ontvangt op uw woonadres in Zoeterwoude de stempas of stempluspas als u op de peildatum kiesgerechtigdheid (1 februari 2021) staat ingeschreven in Zoeterwoude.

Uiterlijk 12 maart 2021 ontvangt u de kandidatenlijsten. Op de achterkant van de kandidatenlijsten staat uitleg over stemmen


Mag ik stemmen?

U mag uw stem uitbrengen bij de Tweede Kamerverkiezing als u:

 • op 17 maart 2021 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht
 • de Nederlandse nationaliteit hebt

Ik heb geen stempas/stempluspas ontvangen of ben hem kwijt, wat moet ik doen?

Als u geen stempas heeft ontvangen of uw stempas kwijt bent, kunt u een nieuwe aanvragen. Dit kan tot vrijdag 12 maart, 17.00 uur. Graag VOOR 12.00 uur naar het gemeentehuis komen!

 • Neem uw identiteitsbewijs mee.
 • Uw oude stempas wordt ongeldig verklaard en kan niet meer gebruikt worden.

Is aan u een schriftelijk volmachtsbewijs verstrekt, dan kunt u geen nieuwe stempas(sen) krijgen.


Ik ben verhuisd rond 1 maart vanuit een andere gemeente en heb geen stempas of stempluspas, waar moet ik een nieuwe stem(plus)pas aanvragen of briefstembescheiden?

Is de officiële verhuisdatum voor 1 maart 2021 en woonde u in een andere gemeente:
Vraag bij uw vorige woongemeente om een vervangende stem(plus)pas of kiezerspas waarmee in heel Nederland kunt gaan stemmen. Let op! Dit moet u doen voor vrijdag 12 maart, 17.00 uur.


Is de officiële verhuisdatum naar de gemeente Zoeterwoude op of na 1 maart 2021: Stuur VOOR Vrijdag 12 maart, 12.00 uur een email aan: Verkiezingen@zoeterwoude.nl. U ontvangt dan van de gemeente Zoeterwoude een vervangende stempas of stempluspas met briefstembescheiden.


Ik heb een fout gemaakt bij het briefstemmen en wil graag een nieuw briefstembiljet, een antwoordenvelop of een envelop voor het briefstembiljet.

Stuur een email aan verkiezingen@zoeterwoude.nl met uw telefoonnummer. We overleggen dan even met u wat het beste is. We sturen dit dan op, we brengen dit of u laat het ophalen door iemand anders op het gemeentehuis.


Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?

Als u gaat stemmen neemt u mee:

 • uw stempas of stempassen;
 • een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.
 • een mondkapje
 • eventueel een rood potlood, pen of stift. Als u deze niet heeft, krijgt u op het stembureau een rood potlood

Ik ben mijn identiteitsdocument kwijt. Kan ik toch stemmen?

Ja, dat kan. U kunt zich dan identificeren met:

 • een kopie van het proces-verbaal van de politie (als uw document gestolen is), of
 • een kopie van een verklaring van de gemeente waarin de vermissing is vermeld (als u uw document kwijt bent).

Neem ook een document mee waarop uw naam en foto staan, zoals bijvoorbeeld een NS-abonnement.


Ik ben 70 jaar of ouder. Hoe kan ik stemmen?

Kiezers van 70 jaar of ouder kunnen op 3 manieren stemmen:

 • Per brief: vul het briefstembiljet in, doe dit in de enveloppe met de tekst briefstembiljet, doe deze enveloppe, plus uw stempluspas, in de antwoordenveloppe. Zie onderstaande uitleg briefstemmen.
 • Per volmacht: u vult op de achterkant van uw stempluspas de naam in van iemand die in Zoeterwoude woont. U zet ook uw handtekening en geef een kopie van uw legitimatiebewijs mee. Voor het machtigen van iemand die niet in Zoeterwoude woont moet u een formulier invullen.
 • Zelf op maandag 15, dinsdag 16 of woensdag 17 maart 2021

Waar kan ik de enveloppe met briefstem afgeven?

Het gemeentehuis is aangewezen als briefstembureau. U kunt de enveloppe afgeven op:

Woensdag 10 maart, van 8.30 tot 17.00 uur

Donderdag 11 maart, van 8.30 tot 17.00 uur

Vrijdag 12 maart, van 8.30 tot 17.00 uur

Maandag 15 maart, van 8.30 tot 17.00 uur

Dinsdag 16 maart, van 8.30 tot 17.00 uur

Woensdag 17 maart, van 7.30 tot 21.00 uur

U kunt ook de enveloppe met het briefstembiljet (in een enveloppe) en uw stempluspas in een ‘gewone’ rode brievenbus van PostNL doen. Doe dit voor vrijdag 12 maart, 17.00 uur!


Waar kan ik stemmen?

Vervroegd stemmen op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021

Als u zich kwetsbaar voelt, vanwege uw gezondheid, kunt u stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart van 7.30 tot ’s avonds 21.00 uur op deze locaties:

Sporthal De Klaverhal, Hondsdrafweg 1, 2381 BZ Zoeterwoude (Dorp)

De Eendenkooi, Kooikersplein 1, 2382 EG Zoeterwoude (Rijndijk)

Stemmen op woensdag 17 maart 2021 

In Zoeterwoude kunt u stemmen in ieder willekeurig stembureau. Alle stembureaus zijn open van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur op de volgende locaties:

Gemeentehuis, Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude (Dorp)

De Klaverhal, Hondsdrafweg 1, 2381 BZ Zoeterwoude (Dorp)

Muziekcentrum, Schenkelweg 6, 2381 AN Zoeterwoude (Dorp)

De Weipoort, Weipoortseweg 92 a, 2381 NJ Zoeterwoude

De Eendenkooi, Kooikersplein 1, 2382 EG Zoeterwoude (Rijndijk)

Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude (Rijndijk)

Let op! Zorgcentrum Wijdezorg Emmaus is GEEN stembureau voor deze verkiezing.

U mag stemmen in alle stembureaus in Zoeterwoude. Op de stempas/stempluspas staat geen stembureau. Stem in een ander stembureau als het druk is in het stembureau bij u in de buurt. Het is mogelijk, dat een stembureau op de verkiezingsdag gesloten moet worden vanwege Corona.


Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Om uw stem in een andere gemeente in Nederland uit te brengen heeft u een kiezerspas nodig. Dit kunt u aanvragen tot uiterlijk vrijdag 12 maart, 17.00 uur. Dit kan:


Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Er zijn verschillende manieren om iemand anders voor u te laten stemmen. Iemand mag maximaal 3 volmachtstemmen uitbrengen, tegelijk met de eigen stem.

Iemand anders machtigen

Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen.

Let op: u moet zelf het initiatief nemen, niet de gemachtigde. Het is verboden om volmacht stemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen).

Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen. Via de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

De onderhandse volmacht is mogelijk als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen. Hierbij maakt u van uw stem- of kiezerspas een volmachtsbewijs.

 1. Vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in.
 2. Zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs laten zien. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Onderhandse volmacht intrekken

Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt bij de gemachtigde de stem- of kiezerspas terug. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd. Voor de verkiezing van de Tweede Kamer moet degene die u machtigt in Nederland wonen en zelf kiesgerechtigd zijn.

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met het formulier 'Verzoek om bij volmacht te stemmen (model L 8)'

Dit kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart, 17.00 uur. Als u dit niet opstuurt, dan graag inleveren op het gemeentehuis, voor vrijdag 12 maart, 12.00 uur.

U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Voor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit dan ook de enige manier om hun stem uit te brengen.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van die stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Maximaal 3 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd mag maximaal 3 volmachten per verkiezing. Hij/zij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.


Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Bent u op 17 maart in het buitenland en staat u ingeschreven in Zoeterwoude? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen.


Mogen kiezers met een beperking hulp krijgen bij het stemmen?

Ja, dit mag. Een kiezer die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, kan geholpen door een lid van het stembureau of een door hemzelf aangewezen persoon. Voor u geholpen kan worden door een lid van het stembureau, wordt een Corona-gezondheidscheck gedaan. Heeft u klachten, blijf dan thuis en geef een machtiging.


Mogen kiezers met een fysieke handicap hulp krijgen bij het stemmen?

Ja, dit mag. Een kiezer die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, wordt geholpen door een lid van het stembureau. Voor u geholpen kan worden, wordt een gezondheidscheck gedaan. Heeft u klachten, blijf dan thuis en geef een machtiging.


Ik ben blind/slechtziend. Waar kan ik zelfstandig mijn stem uitbrengen?

Heeft u een visuele beperking? Dan kunt u in onze gemeente met hulp van een persoon die u zelf uitkiest of een lid van het stembureau stemmen. In stembureau De Klaverhal, Hondsdrafweg 1, Zoeterwoude dorp is een kandidatenlijsten in braille beschikbaar. Verder is er op elk stembureau een loep met verlichting aanwezig en kunt u op elk stembureaulid vragen om hulp bij het uitbrengen van uw stem.

Kandidatenlijst in braille

Voor blinden en slechtzienden is de kandidatenlijst in braille opgesteld. U kunt deze gebruiken in het stembureau in De Klaverhal, Hondsdrafweg 1, Zoeterwoude dorp . Dit stembureau is open op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur.


Waarop kan ik stemmen?

Iedere woning in Zoeterwoude ontvangt voor 5 maart een overzicht van de kandidaten van de partijen die deelnemen aan de verkiezing.

Test je politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen: https://stemwijzer.nl/


Welke regels gelden voor aanplakborden?

Politieke groeperingen kunnen hun affiches vanaf 6 weken vóór de verkiezingsdag plakken op speciaal daartoe aangewezen aanplakborden. Voor het aanplakken van posters gelden de volgende regels:

 • 1 affiche per partij per aanplakbord.
 • Een affiche heeft maximaal A1 formaat (ongeveer 60 bij 85 centimeter).
 • Plak niet over andere affiches heen.
 • Gebruik een goede kwaliteit behangplaksel. Andere hechtmiddelen, zoals lijm, kunnen de borden beschadigen.

De gemeente kan affiches verwijderen die niet volgens de regels zijn opgehangen. Er staan aanplakborden op onderstaande locaties:

 • Rotonde Hoge Rijndijk/Oranjelaan, Zoeterwoude Rijndijk
 • Watertje, in het centrum van Zoeterwoude Dorp

Regels voor banners:

Deze worden alleen gedoogd tijdelijk voor de duur van één week bij Watertje, Santhorstweg en Oranjelaan. Voorwaarde is dat ze geen belemmering vormen voor het verkeer.

Regels voor Billboards:

Dit zijn vaste objecten en voor het plaatsen hiervan moet een vergunning worden aangevraagd via het omgevingsloket.


Waarom gelden er andere afspraken over de avondklok tijdens de Tweede Kamerverkiezing?

Het is belangrijk voor onze democratie dat de Tweede Kamerverkiezing doorgaat en dat kiezers vrij en zonder belemmeringen hun stem kunnen uitbrengen. Ook is het van belang dat kiezers de mogelijkheid hebben om bij de telling aanwezig te zijn. Zo zorgen we er voor dat het verkiezingsproces toegankelijk, controleerbaar en transparant is. Daarom zijn er specifieke afspraken gemaakt voor personen die bij de Tweede Kamerverkiezing betrokken zijn, zodat de verkiezing niet gehinderd wordt door de avondklok.


Welke afspraken gelden over de avondklok tijdens de Tweede Kamerverkiezing?

Om er voor te zorgen dat de verkiezing door kan gaan en niet wordt gehinderd door de avondklok, gelden voor personen die betrokken zijn bij de Tweede Kamerverkiezing de volgende afspraken:

 • Kiezers die gaan stemmen kunnen dit gewoon doen tot 21.00 uur, of zoveel langer als zij nog in de rij staan na 21.00 uur. Zij kunnen daarna ongehinderd naar huis.
 • Kiezers die willen kijken bij het tellen van de stemmen (observanten), kunnen dit na 21.00 uur doen. Zij hebben daarvoor geen aparte verklaring nodig. Zij kunnen dat mondeling aangeven bij de handhavers. Uiteraard moeten deze observanten zich houden aan de regels die in de stembureaus en tellocaties gelden.
 • Stembureauleden, tellers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing, kunnen hun werkzaamheden doen tijdens de avondklok. Zij hebben daarvoor een bewijs nodig van hun werkzaamheden op het stembureau. Zij krijgen daarvoor een verklaring van de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van een brief of een e-mail, waarin staat dat ze stembureaulid, teller zijn.
 • Ambtenaren die in dienst zijn van een gemeente, of andere personen die vanwege hun werk betrokken zijn bij de verkiezing, kunnen tijdens de avondklok hun werk doen met een werkgeversverklaring en een eigen verklaring.

Op deze manier kan de verkiezing onbelemmerd doorgang vinden, ook tijdens de avondklok.


Meer informatie

Heeft u vragen over de verkiezing?

Bel ons op: 071-5806300 of mail ons via: verkiezingen@zoeterwoude.nl.

Documenten