Vervanging windturbines Papemeer

Prodeon BV vervangt de twee windturbines langs de A4 bij het Papemeer, die eind 2015 en begin 2016 zijn afgebroken. Voor de bouw en het gebruik van de nieuwe windturbines is in oktober 2014 vergunning afgegeven. De nieuwe turbines worden 110 m hoog (tiphoogte), dat is 10 meter hoger dan de oorspronkelijke turbines. Ook neemt het vermogen toe waardoor het mogelijk is om meer windenergie op te wekken.

Momenteel plaatst Prodeon BV de windturbines

De verwachting is dat de nieuwe turbines eind 2019 gerealiseerd zijn.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Prodeon.