Herinrichting wijk Westwout

De gemeente Zoeterwoude is voornemend de riolering en bestrating in de wijk Westwout in de komende jaren te vervangen. Van de bestaande riolering is na onderzoek gebleken dat deze in de komende jaren vervangen moet worden. Het vervangen van de riolering biedt de gemeente tevens de kans om de openbare ruimte opnieuw in te richten en op hoogte te brengen.

Planning

De wijk Westwout wordt in 5 fases heringericht. Bij de uitwerking van iedere fase wordt  nader ingegaan op de precieze inrichting van de straten. De bewoners worden hierin betrokken en worden per fase uitgenodigd om mee te denken over het definitieve ontwerp.  De planning ziet er als volgt uit:

Fase Waar Vervangen en aanbrengen riolering Definitief inrichten openbare ruimte
1 Commandeurshof, Burg. Doijerstraat , Burg. Slicherstraat 2016 2017
2 Van Swietenstraat, van Alkemadestraat, Jan Porcellisstraat, Jan Albert de Gravenlaan 2017 2018
3 Klaverwydenstraat, Burg. van Outerenstraat, Kerklaan (gedeelte) 2018 2019
4 Kerklaan (gedeelte), Ambachtsherenweg (gedeelte), Veldzichtstraat, Richellestraat 2019 2020
5 Ambachtsherenweg, Burg. Wapstraat 2020 2021

Een overzichtstekening met planning treft u hieronder bij de bijlagen.


Bijlagen: