Slopen

 • Intro

  Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan hebt u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u dit wel melden bij de gemeente.

  Dit doet u via het Omgevingsloket online. Lukt dat niet? Maak dan een afspraak bij de gemeente.

  Bel voor een afspraak (071) 580 6300.

 • Wat u moet weten

  Wanneer moet ik een sloopmelding doen?

  • Wilt u een gebouw of pand slopen? Of een deel daarvan? Dan bent u verplicht een sloopmelding te doen als:
  • Bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt
  • U bij de sloop asbest verwijdert. Lees hier meer over asbest verwijderen of melden

  Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

  Soms hebt u in plaats van de sloopmelding een omgevingsvergunning nodig:

  • Bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
  • Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • Als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan
 • Hoe werkt het?

  Sloopmelding

  • Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voor de werkzaamheden
  • U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.
  • 4 weken nadat u de ontvangstbevestiging ontvangen heeft, kunt u beginnen met slopen
  • Verwijdert u zelf maximaal 35 m2 asbest? Doe de sloopmelding dan 5 werkdagen van te voren
  • U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding
  • U kunt dan meteen beginnen met de werkzaamheden

  Omgevingsvergunning

  • Vraag de omgevingsvergunning minimaal 8 weken voor de werkzaamheden aan
  • Binnen 8 weken weet u of u de omgevingsvergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd
  • Beslist de gemeente niet in deze tijdsperiode? Dan krijgt u de vergunning automatisch
  • Is het een ingewikkelde aanvraag? Dan hoort u binnen 26 weken of u een vergunning krijgt. Ook dit kan verlengd worden met 6 weken

  Welke gegevens heeft u nodig bij de sloopmelding?

  • Naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk
  • Naam en adres van diegene die gaat slopen
  • Adres, kadastraal nummer en aard van het te slopen bouwwerk
  • Wanneer en hoe laat u gaat slopen
  • Hoe u gaat slopen
  • Gegevens van de materialen die u gaat afvoeren

  Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

  Start en einde werkzaamheden melden

  • Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.
  • Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

 • Kosten

  Het melden van sloop is gratis. Een omgevingsvergunning is geen vast bedrag. Dit hangt af van allerlei factoren: asbest, sloopveiligheidsplan, monument of bestemmingsplan.