Ligplaats pleziervaartuig

 • Intro

  Wilt u met een woonboot of ander vaartuig een ligplaats innemen? Dan vraagt u aan de gemeente of u een ligplaats mag gebruiken. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen.

  Ligplaatsvergunning voor een pleziervaartuig aanvragen

  Ligplaatsvergunning voor een pleziervaartuig wijzigen of opzeggen

 • Wat u moet weten

  De gemeente bepaalt welke plekken in het openbare water ligplaatsen zijn. Zij bepaalt ook welk soort vaartuigen er mogen liggen en hoeveel plaatsen er zijn. Vaartuigen zijn onder andere: woonboten, steigers of pontons.

  De gemeentelijke regels gelden niet als het openbaar water beheerd wordt door Rijk, provincie of waterschap. Weet u niet wie de beheerder is van het openbaar water? Vraag dit dan na bij de gemeente.

  Schriftelijk aanvragen/wijzigen

  Gemeente Zoeterwoude
  Postbus 34
  2380 AA Zoeterwoude

  Aanvraagformulier (PDF)
  Wijzigingsformulier (PDF)

 • Hoe werkt het?

  Bekijk hieronder de tien meest gestelde vragen en antwoorden hierop.

  1. Ik wil graag een ligplaats?

  Voor een ligplaats in de gemeente Zoeterwoude dient u zich in te schrijven middels een aanvraagformulier. De enige wateren waar vergunningen voor worden uitgegeven zijn de Noordbuurtsevaart (Zoeterwoude Dorp) en de Meerburgerwatering (Zoeterwoude Rijndijk). Een aanvraagformulier kunt u downloaden via onze website of direct invullen met uw DigiD. U kunt ook de gemeente verzoeken u een aanvraagformulier toe te zenden.  Momenteel zijn alle plekken vergeven en is er een lange wachtlijst.

  2. Afmetingen Ligplaatsen

  Boten aan de Meerburgerwatering mogen niet langer dan 7 meter zijn. Boten aan de Noordbuurtsevaart moeten passen op de vrijgekomen ligplaats. (Als dus een boot van 5m er lag dan kan enkel een boot van 5 meter of kleiner ervoor terugkomen!).

  3. Moet ik gelijk bij aanvraag betalen? Wat zijn de kosten?

  Als wij uw aanvraag hebben ontvangen en verwerkt wordt uw aanvraag geplaatst op een wachtlijst. U betaalt pas als er een ligplaats aan u wordt toegewezen. De kosten bedragen eenmalig leges (tarief 2017) € 39.50 voor het opstellen van de vergunning. De jaarlijkse aanslag is (voor 2017) € 147 (bij toewijzing tussentijds gaat de betaalplicht in per de maand van toewijzing).

  4. Hoe lang is de wachtlijst/wachttijd?

  Momenteel zijn alle plekken vergeven. Uw aanvraag wordt daarom geplaatst op een wachtlijst. U krijgt daar altijd een bevestiging van en zodra er een plek voor u vrijkomt wordt u telefonisch benaderd of u nog interesse heeft voor de ligplaats. De gemeente kan geen uitspraken doen over de wachttijden. Deze wachttijden kunnen erg lang duren, zeker voor de gewilde plekken. Belangrijk is om wijzigingen van telefoonnummers tijdig door te geven i.v.m. de bereikbaarheid bij toewijzing. De wachtlijst gaat op datum van inschrijving/aanmelding. Voorrang wordt niet verleend op grond van persoonlijke omstandigheden en ook heeft iedereen de mogelijkheid zich in te schrijven (ook aanvragers buiten Zoeterwoude). Let op! De gemeente gaat wel over op het beleid om aanvragers uit Zoeterwoude voorrang te geven op aanvragers van buitenaf.

  5. Ik wil opzeggen/gegevens wijzigen

  U kunt hiervoor een wijzigingsformulier gebruiken. Deze kunt u downloaden via onze website, direct invullen via uw DigiD of aanvragen ( per post) bij de gemeente. Opzeggingen en wijzigingen dient u altijd schriftelijk door te geven! (dit mag ook ingescand per mail als het maar ondertekend is).

  6. Krijg ik restitutie bij opzegging?

  Tussentijds opzeggen is mogelijk maar er wordt geen restitutie verleend. Er wordt dus bij tussentijds opzeggen geen geld terugbetaald en als de factuur nog niet betaald is, dan moet deze alsnog worden voldaan. Opzeggen voor 31 december  betekent dat er niet betaald hoeft te worden voor het volgende jaar!

  7. Ik wil ruilen van ligplaats/plek met meer toezicht

  U wordt geplaatst op de wachtlijst. Er staan reeds meerderen voor u met een verzoek voor een specifieke ligplaats. De wachtlijst gaat op datum van inschrijving/aanmelding. Voorrang wordt niet verleend. Let op! De gemeente gaat wel over op het beleid om aanvragers uit Zoeterwoude voorrang te geven op aanvragers van buitenaf.

  8. Krijg ik nog een sticker?

  Wij sturen niet meer ieder jaar een sticker.  Wij controleren ook niet aan de hand van een sticker maar op basis van de gegevens die zijn doorgegeven. Geef wijzingen daarom altijd tijdig door. Enkel indien u niet meer beschikt over een sticker i.v.m. verlies/diefstal en u wenst toch graag een sticker, kunt u kosteloos een nieuwe bestellen.

  9. Klachten over ligplaats

  De ligplaatsen aan de Meerburgerwatering en dan met name ter hoogte van de Produktieweg (bedrijventerrein) zijn de plekken met het minste toezicht omdat deze niet zijn gesitueerd voor de woningen.  Tevens is het niet toegestaan ter bescherming van de beschermde diersoorten het water daar te verlichten. De gemeente raadt het daarom af om een dure boot op deze plekken aan te leggen.

  Klachten over het groen bij de ligplaatsen of over boten die zonder vergunning zijn aangemeerd of verwaarloosd in het water liggen graag doorgeven aan de gemeente. Gelieve per mail gemeente@zoeterwoude.nl. Het aanhouden van een ligplaats zonder boot, boten aanleggen die niet meer in gebruik zijn of in verwaarloosde toestand verkeren alsmede het verhuren van een ligplaats aan een derde, is verboden op grond van de Verordening op de ligplaatsen en kan leiden tot intrekking van de vergunning.

  Bij klachten over diefstal of vandalisme aan de boten graag altijd aangifte doen bij de politie.

  10. Betaling en controle

  De facturen worden jaarlijks verstuurd (omstreeks maart). Ieder jaar (1 á 2 keer) en indien nodig  tussentijds wordt gecontroleerd of de juiste boten er liggen en of de ligplaats op juiste wijze wordt gebruikt.