Evenementenvergunning

 • Intro

  Wilt u in Zoeterwoude een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, feest of een herdenking? Vraag dan een evenementenvergunning aan.

  Direct een evenementenvergunning aanvragen

 • Wat u moet weten

  Wanneer een evenementenvergunning?

  • Het gaat om bijvoorbeeld een feest, een herdenking, show of rommelmarkt
  • Er kunnen meer dan 60 bezoekers komen
  • Het evenement kan op meerdere plekken tegelijkertijd zijn
  • Het evenement kan langer dan een dagdeel duren
  • Het evenement is op of langs de openbare weg
  • Het is nodig de straat af te sluiten voor het evenement
  • De hulpdiensten  kunnen door het evenement belemmerd worden
  • Er kan sprake zijn van geluidhinder
  • Het kan zijn dat er  tenten, springkussens, bars, mobiele wc's en dergelijke geplaatst worden

  De gemeente beoordeelt de vergunningsaanvraag onder meer op: veiligheid, bereikbaarheid, de aanwezigheid van toiletten, medische voorzieningen, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast door muziek.

  Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning andere zaken nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken.

 • Aanvragen

  Heeft uw evenement beperkte gevolgen voor de omgeving en het verkeer, bijvoorbeeld een buurtfeest, een braderie, een optocht. Vul dan het Aanvraagformulier APV vergunning (online met uw DigiD) in. De aanvraag moet bij voorkeur 8 weken maar uiterlijk 3 weken voorafgaand aan het evenement ingediend zijn.

  Organiseert u een grote en/of risico volle evenement zoals bijvoorbeeld een tentfeest of het Dorpsfeest? Vul dan het Aanvraagformulier evenement Veiligheidsregio Hollands Midden (PDF) in. De risico’s worden bepaald aan de hand van de risicoscan. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken voorafgaand aan het evenement ingediend zijn.

 • Kosten

  Voor de evenementenvergunning betaalt u geld. De kosten zijn afhankelijk van het soort evenement.