Bezwaar tegen belasting gemeente

 • Intro

  Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Of met de afvalstoffenheffing, rioolheffing etc.? Dan kunt u bezwaar maken via de Digitale balie van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

  Direct regelen

 • Hoe werkt het?

  Als u het niet eens bent met een door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) opgelegde belastingaanslag of WOZ-beschikking, dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij de BSGR. U kunt uw bezwaarschrift op verschillende manieren indienen:

  •     via de Digitale balie van de BSGR
  •     schriftelijk; stuur uw bezwaarschrift naar: BSGR, Postbus 1141, 2302 BC Leiden

  Na binnenkomst van het bezwaarschrift stuurt de BSGR u een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze brief staat informatie over de verdere afhandeling van uw bezwaar.