Akte of uittreksel voor advocaat en notaris

 • Intro

  Als advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder kunt u informatie opvragen die u nodig heeft om uw werk uit te voeren. Denk hierbij aan:

  • uittreksels uit de Basisregistratie personen (BRP) 
  • afschriften uit de Burgerlijke stand (zoals geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte) 
  • nalatenschap/erfgenamenonderzoek

  Nalatenschap   Uittreksel BRP   Uittreksel Burgerlijke stand

 • Wat u moet weten

  • U kunt alleen inlichtingen opvragen als u aan deze voorwaarden voldoet:
  • U bent bevoegd om de inlichtingen aan te vragen
  • U heeft de inlichtingen nodig om uw werk uit te voeren
 • Nodig

  Bij het online aanvragen van de inlichtingen, stuurt u in ieder geval een brief mee als bijlage. Dit moet op origineel briefpapier met bedrijfslogo en de brief moet ondertekend zijn door een bevoegd persoon.

  De brief moet de volgende punten bevatten:

  • KvK-nummer
  • reden van aanvraag
  • gegevens van de persoon/personen van wie u informatie opvraagt: naam, geboortedatum en -plaats
 • Kosten

  De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag van:

  • een nalatenschap: 77,30 euro
  • een uittreksel burgerlijke stand: 13.80euro
  • een BRP uittreksel: 9,10 euro