Aangifte van geboorte

 • Intro

  Als een kind is geboren, doet iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest aangifte. Dat moet in de gemeente waar het kind is geboren. Door de aangepaste dienstverlening kunt u het tijdelijk digitaal doen.

  Aangifte doen

 • Wat u moet weten

  • U doet aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is.
  • U hoeft uw kind niet mee te nemen.
  • Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamhulp.

  Geef de geboorte aan binnen 3 werkdagen na de dag van geboorte.

  Het kind is geboren op Aangifte uiterlijk
  Maandag Donderdag
  Dinsdag Vrijdag
  Woensdag Maandag
  Donderdag Maandag
  Vrijdag Dinsdag
  Zaterdag Dinsdag
  Zondag Woensdag

  Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte de eerstvolgende werkdag doen.

  Ouderschap algemeen

  • Een kind kan maximaal 2 wettelijke ouders hebben.
  • Heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is de man automatisch de wettelijke vader. Hij hoeft het kind niet te erkennen.
  • De kinderbijslag en het burgerservicenummer (BSN) hoeft u niet apart aan te vragen. Deze ontvangt u automatisch.

  De Rijksoverheid geeft meer informatie over het ouderlijk gezag.

 • Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van u en een kopie van het identiteitsbewijs van de moeder (paspoort, id-kaart of vreemdelingendocument)
  • als u dat heeft: een trouwboekje of een partnerschapsboekje
  • schriftelijke verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid
  • eventueel een uittreksel van de erkenning ongeboren vrucht en de akte van naamskeuze
  • In geval van lesbisch ouderschap neemt u ook de donorverklaring mee.

 • Kosten

  Het aangeven van geboorte en een afschrift van de persoonslijst kost niets.

  Let op: voor een uittreksel burgerlijke stand betaalt u wel kosten.