Welke kosten worden betaald uit de afvalstoffenheffing?

Vanuit de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de kosten voor het gehele afvalproces, zoals de aanschaf en plaatsing van ondergrondse containers, de aanschaf van minicontainers, de periodieke inzameling van alle afvalsoorten, de verwerking van alle afvalsoorten en de verbranding van het restafval.
Het uitgangspunt hierbij is dat de de vaste en periodieke afvalstoffenheffing samen kostendekkend moeten zijn.