Waarom kiest de gemeente voor ondergrondse containers?

Het doel is om scheiden van herbruikbaar afval nog meer te stimuleren. Hoe minder afval verbrand hoeft te worden, hoe beter voor het milieu. Uit onderzoek blijkt dat in Zoeterwoude meer dan 80% van het restafval uit herbruikbare grondstoffen bestaat. Bijvoorbeeld uit GFT+E, papier, glas, textiel, plastic, metaal en drankenkartons. Dat is zonde! Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Daarom worden recyclebare afvalsoorten gratis aan huis opgehaald of kunnen ze gratis worden ingeleverd. Restafval dat overblijft kunnen inwoners in de ondergrondse containers kwijt voor €1,50 per huisvuilzak of €0,75 per kleine huisvuilzak. Hoe beter inwoners hun afval scheiden, hoe minder ze betalen.