Waarom is niet gekozen voor ondergrondse containers met een weegfunctie?

Containers voorzien van een weeginstallatie zijn helaas erg duur. Bovendien zijn ze storingsgevoeliger dan een ondergrondse container zonder weeginstallatie. Daarbij komt dat de ondergrondse container met weeginstallatie nog maar in één gemeente getest is. Dit vonden wij als gemeente te veel risico. Daarom hebben we ervoor gekozen geen weeginstallatie aan te schaffen voor de ondergrondse containers.