Waarom 1,50 of 0,75 per inworp, waar is dit op gebaseerd?

Het tarief van 1,50 per inworp is gebaseerd op onderzoek naar het gewicht van een gemiddelde huisvuilzak. In Zoeterwoude (en ook in andere gemeenten) weegt een gemiddelde zak restafval 6 kg (x €0,24 = €1,44). Dit hebben we naar boven afgerond. Aan het einde van het jaar moet blijken of we uitkomen voor dit tarief. Mocht blijken dat het gemiddelde gewicht van de ingeworpen huisvuilzakken toch beneden de 6 kg blijft, dan kunnen we besluiten om het tarief per inworp te verlagen. Bij het aanbieden van een kleine zak in de kleine opening van een container geldt de helft van het tarief. Dat is € 0,75.