Hoe wordt voorkomen dat mensen die 1,50 teveel vinden de huisvuilzakken gewoon naast de container gaan zetten?

Overtredingen zoals het foutief aanbieden van vuilniszakken wordt beboet. De verdachte zakken worden gecontroleerd op inhoud en de eigenaar krijgt een bekeuring van € 90.