Blijven we ook vastrecht / afvalstoffenheffing betalen?

Ja, het vastrecht (de afvalstoffenheffing) blijft. Voor het vastrecht geldt ook dat we dit in de toekomst naar beneden bij kunnen stellen, als inwoners afval beter scheiden en daardoor in totaal minder restafval aan gaan bieden. Want hoe minder restafval verbrand hoeft te worden, hoe lager de verwerkingskosten uit zullen vallen.