Nieuws

Schrijf u in voor de e-mail nieuwsbrief met de belangrijkste nieuwsberichten over Zoeterwoude.

Aanmelden nieuwsbrief

 • Sportakkoord Zoeterwoude is gereed

  (27-05-2020)

  In Zoeterwoude wordt al veel bewogen en gesport. Er zijn altijd kansen om dit verder te verbeteren. Daarover ging sportformateur Jorrit Smit afgelopen maanden in gesprek met sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en inwoners. Deze input is uitgewerkt in het Sportakkoord Zoeterwoude.

 • Ligplaatsvergunning pleziervaartuig

  (29-04-2020)

  Onze dienstverlening is op dit moment beperkt i.v.m. de coronacrisis. Ligplaatsen die vrij komen of zijn kunnen wij helaas voorlopig niet toewijzen. Dit geldt ook voor het in behandeling nemen van aanvragen. Ook versturen wij nog geen facturen voor de huur van de ligplaatsen. Deze volgen later in het jaar. Er is een lange wachtlijst voor de ligplaatsen (gewilde ligplaatsen met toezicht). Over de wachttijd kunnen wij nog geen uitspraak doen.

 • Inspraakperiode regionale bedrijventerreinenstrategie verlengd

  (29-04-2020)

  De inspraakperiode voor de concept ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 is met drie weken verlengd. U kunt tot en met donderdag 21 mei 2020 reageren op de regionale strategie. Die beschrijft hoe de gemeenten kunnen blijven zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen.

 • Inspectie kade Watertje 4 mei

  (29-04-2020)

  De openbare ruimte, zoals wegen, bruggen en oeverbeschermingen, controleren wij regelmatig op de kwaliteit om de staat te achterhalen. Op maandag 4 mei houden duikers vanaf het water een inspectie van de kade van het Watertje. De werkzaamheden nemen één dag in beslag en veroorzaken geen overlast voor het verkeer.

 • Nieuw hondenspeelveld in Zoeterwoude Dorp en Rijndijk

  (22-04-2020)

  Op 7 juni 2019 ontving het college een petitie van de heer P.T.M. Mooijman, oprichter van de Hondenvereniging Zoeterwoude. Ruim 400 mensen hebben deze petitie getekend. Het college is gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn voor speelvelden voor honden en wat de kosten daarvoor zijn. Hieruit zijn twee locaties als meest geschikt naar voren gekomen. Hondenvereniging Zoeterwoude bekeek ook diverse plaatsen in Zoeterwoude. De boomgaard aan het Molenpad en de strook langs het Spoorpad kwamen daarbij als beste uit te bus. Bij deze inventarisatie is vooral gekeken naar de geschiktheid voor het laten loslopen van honden.