Melden van een datalek

De gemeente heeft veel gegevens van haar inwoners. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Toch is het altijd mogelijk dat die gegevens in verkeerde handen vallen. Bijvoorbeeld doordat de laptop waarop die gegevens staan wordt gestolen of het systeem waarin ze staan wordt gehackt. De wet noemt dit datalekken.

Vanaf 1 januari 2016 moet de gemeente, en elke andere organisatie die persoonsgegevens bijhoudt, deze datalekken melden aan de toezichthouder: De Autoriteit Persoonsgegevens. Als deze instantie vindt dat een organisatie niet netjes met deze gegevens omgaat, kan het deze organisatie een boete geven.

De gemeente neemt deze regels serieus en let daarom extra op of er ergens binnen de gemeente een datalek is of is geweest. Dit lek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en natuurlijk zo snel mogelijk gedicht. Ook kunt uzelf getuige zijn van een datalek. Bijvoorbeeld als u aan de balie de formulieren van een vorige klant kan lezen.

Melden van een lek

Mocht u een datalek ontdekken, dan kunt u dat aan ons doorgeven. Dit kan aan de balie, bij het Klantcontactcentrum via (071)5806300 of via: informatiebeveiliging@zoeterwoude.nl

Het kan ook gebeuren dat iemand anders gevoelige gegevens van รบ te zien krijgt. De gemeente neemt dan hierover contact met u op. Als dat nodig is kunt u daarna maatregelen nemen om te voorkomen dat u door dit datalek in de problemen komt. Bijvoorbeeld het laten blokkeren van uw bankrekening.