Jeugd en onderwijs

Basisscholen

Brede School Zoeterwoude-Dorp, Basisscholen Zoeterwoude, Scholen voor speciaal basisonderwijs regio Leiden, Schoolkeuze na het basisonderwijs

ga naar de pagina Basisscholen

Jeugdhulp

Begeleiding en zorg voor jeugdigen met een beperking, (geestelijke) gezondheidszorg, gesloten jeugdhulp, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

ga naar de pagina Jeugdhulp

Kinderopvang

Aanvragen, wijzigen, kinderopvangtoeslag en meer

ga naar pagina kinderopvang