Bouwen en wonen

Handvat voor participatie

Vergunningen

Zaken waarvoor u toestemming van de gemeente nodig heeft of die u moet melden

Ga naar de pagina Vergunningen

Belastingen gemeente

Onroerendezaakbelasting (OZB en WOZ), andere gemeentelijke belastingen en de BSGR

Ga naar startpagina belastingen

Omgevingsvergunning

Als u wilt bouwen, verbouwen, aanbouwen, kappen of slopen

Ga naar productpagina Omgevingsvergunning

Duurzaamheid

Een duurzaam Zoeterwoude, dat kunnen wij alleen samen met u

Ga naar pagina duurzaamheid

Veiligheid

Ramp of crisis, actuele informatie tijdens ramp en/of crisis

Ga naar de pagina veiligheid

Bestemmingsplannen

Inzage en procedure van beleid rondom bestemmingsplannen en structuurvisies

Ga naar de pagina bestemmingsplannen

Starterslening

Informatie over en het aanvragen van een starterslening bij het kopen van uw eerste huis

Ga naar productpagina starterslening