Belastingen gemeente

Kwijtschelding belastingen

Heeft u weinig geld en kunt u een gemeentelijke belasting niet betalen?

Ga naar productpagina kwijtschelding belastingen

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfsgebouw of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB)

Ga naar productpagina Onroerendezaakbelasting

Regelen belastingzaken

Alles rond de gemeentelijke belastingen van Zoeterwoude wordt uitgevoerd door de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

Ga naar productpagina regelen belastingzaken

Bezwaar tegen belasting gemeente

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde of met een andere belasting. Of als u ten onrechte een belastingaanslag heeft ontvangen.

Ga naar productpagina bezwaar tegen belasting gemeente