Scholen voor speciaal basisonderwijs regio Leiden

In de gemeente Zoeterwoude zijn geen scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs aanwezig. Voor scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs in de regio Leiden kunt u de website van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden raadplegen.